Inloggen

Welkom bij VGZ-thuiswerkplek.nl; de plek waar je alle benodigdheden voor je thuiswerkplek bestelt. Alle artikelen voldoen aan de arbonormen, waardoor je er zeker van kunt zijn dat je op een optimale en verantwoorde manier kunt thuiswerken.

Bezoek je voor de eerste keer deze shop?
Klik dan op "wachtwoord vergeten", dan kom je bij een scherm om je account door middel van het invullen van je gebruikersnaam te activeren. Hierna ontvang je een email om je wachtwoord zelf in te geven en kun je aan de slag! Email niet ontvangen? Stuur dan een mail naar contact@thuiswerkplek.nl. Dan helpen we je graag verder.

Login
Wachtwoord vergeten?

Bruikleenovereenkomst

De werkgever stelt aan de medewerker thuiswerkplekfaciliteiten (verder te noemen: producten) ter beschikking. Voorafgaand aan de ontvangst en het in gebruik nemen van door de werkgever ter beschikking gestelde producten is de medewerker verplicht deze bruikleenovereenkomst te accorderen. Pas daarna kunnen producten definitief besteld worden op www.vgz-thuiswerkplek.nl.

  1. De medewerker gebruikt de producten met de grootst mogelijk zorg.
  2. Als de werkgever hierom vraagt stelt de medewerker de producten direct weer aan de werkgever ter beschikking.
  3. De medewerker gebruikt de producten uitsluitend om thuis voor VGZ te kunnen werken.
  4. De producten worden strikt persoonlijk verstrekt. Het is de medewerker niet toegestaan deze aan anderen ter beschikking te stellen of aan anderen uit te lenen.
  5. Vermissing/diefstal van producten meldt de medewerker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Thuiswerkplek.nl via contact@thuiswerkplek.nl, met een kopie van deze melding aan VGZ (P&E). De medewerker doet direct aangifte bij de politie. Een kopie van het proces verbaal stuurt de medewerker mee met de melding aan Thuiswerkplek.nl/VGZ (P&E). 
  6. Beschadiging van producten meldt de medewerker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Thuiswerkplek.nl via contact@thuiswerkplek.nl.
  7. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de thuiswerkplekfaciliteiten of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van werknemer voor zover deze niet door de garantie en/of verzekeringsmaatschappij worden vergoed.
  8. De terbeschikkingstelling van de producten geldt zolang er een zakelijke reden is om de producten ter beschikking te stellen. De terbeschikkingstelling eindigt in elk geval uiterlijk op de laatste werkdag van het dienstverband van de medewerker met de werkgever.
  9. De werkgever mag de aan de medewerker in bruikleen gegeven producten per direct terugvorderen bij misbruik, verwaarlozing of het voor een ander doel gebruiken van de producten dan waarvoor deze bestemd zijn.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.